Önkéntes Tűzoltő Egyesület

Szany Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
9317 Szany, Kossuth L. u. 5.

Elérhetőségeink:105
Tűzoltóparancsnok: +36 20 465 5368
Egyesület elnöke: +36 30 693 2704

Egyesület taglétszáma: 23 fő

Az Egyesület tisztségviselői:

Elnök: Tóth Imre
Tűzoltóparancsnok: Koós Gyula
Tűzoltóparancsnok helyettes: Jakab Sándor
Pénzügyi felelős: Takács Gáborné
Műszaki felelős: Hegyi Tibor
Ellenőrző bizottság elnöke: Varga Pál

Az Egyesület tagjai:

Kovács Péter, Funtek János, Hegyi Ferenc, Magyar Tibor, Nagy György, Orbán László, Ifj. Orbán László, Rugli Dezső, Szalai Ervin, Szórádi Sándor, Tóth Károly, Tóth Magor, Töreki Imre, Varga Dániel, Vincze József, Vincze Zoltán, Völgyi Gábor

Az Egyesület: az állampolgárok önkéntes egyesülésén alapuló szervezet, a helyi tűzvédelmi feladatok szakszerű végrehajtására.

Az Egyesület célja: a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és annak ellátása, önkéntes jelentkezők szervezése, egyesítése.
Szervezett keretek között biztosítja tagjainak a tűzvédelmi szakismeretek rendszeres növelését, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenységek biztosítását.
Az egyesület feladata: Tagjaiból szervezze meg és biztosítsa a tűzoltási és kárelhárítási feladatok ellátást, állandó készenlét tartása nélkül.

Tagjaiból szervezze meg és biztosítsa a megelőző tűzvédelmi, valamint ár és belvízvédelmi feladatok ellátását.
A helyi propaganda lehetőségének széles körű felhasználásával gondoskodik a lakosság felvilágosításáról.
Tagjait szakmai tanfolyamokon, kiképzéseken, továbbképzéseken, tűzoltási gyakorlatokon, valamint tűzoltó versenyeken keresztül alkalmassá teszi az egyesület feladatainak ellátásra.
Gondoskodik a rendelkezésre bocsátott tűzvédelmi felszerelések őrzéséről, karbantartásáról, javításáról és rendeltetésszerű használhatóságáról.
Képviseli tagjai érdekeit, segíti az önkéntes tűzoltók részére a jogszabályokban megállapított jogosultságok biztosítását, érvényesülését.

Egyesületünk 2013. május16.-án I. kategóriás együttműködési megállapodást kötött a Kapuvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal, mely a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott tűzmegelőzési, tűzoltási, valamint műszaki mentési feladatok hatékony végrehajtása céljából a felek a 3/2013. BM OKF Főigazgatói utasítás szerint kötöttek meg.