Praxisközösség

 

EFOP-1.8.2-17-2017-00030 azonosító számú, „Praxisközösség létrehozása Szany Nagyközség Önkormányzata vezetésével” című projekt

ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK:

-        Projekt azonosító száma:                   EFOP-1.8.2-17-2017-00030

-        Projekt címe:                                          Praxisközösség létrehozása Szany Nagyközség Önkormányzata

vezetésével

-        Megítélt támogatás összege:           149 930 739 Ft

-        Kedvezményezett neve:                    Szany Nagyközség Önkormányzata

-        Megvalósítási időszak:                       2018. június 1 – 2020. január 31.

A Kormány az EFOP-1.8.2-17 kódszámú, „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése” című pályázati konstrukcióval célul tűzte ki, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, növekedjen a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma, növekedjen a lakosság egészségtudatossága, valamint csökkenjenek a megelőzéssel kapcsolatos területi egyenlőtlenségek.

Szany Nagyközség Önkormányzata vezetésével 2018. június 1-jén létrejött az első Győri Praxisközösség 8 háziorvosi praxis részvételével, az EFOP-1.8.2-17-2017-00030 azonosítószámú, „Praxisközösség létrehozása Szany Nagyközség Önkormányzata vezetésével” című projekt keretében.

A projekt alapellátási praxisközösség létrehozását célozza Szany központtal, Győr és Enese bevonásával, 8 háziorvosi praxis részvételével. A praxisközösség működésének célja az alapellátási és népegészségügyi feladatok jobb összehangolása, egészségcentrikus szemlélet erősítése, többletszolgáltatások nyújtása az alapellátás keretében, a lakóhelyhez közel.

 

A projekt az alábbi szakmai tevékenységek megvalósításával kívánja a kitűzött célokat elérni:

A praxisközösségre, mint célcsoportra irányuló tevékenységek:

  • praxisközösség működési kereteinek felállítása: szakemberek felvétele, együttműködési megállapodások megkötése a szakmai partnerekkel, működéshez szükséges fejlesztési tervek és eljárásrendek elkészítése, praxisközösségi tagok felkészítése, működési koordinációs rendszerének, kapcsolattartási módjainak kialakítása
  • praxisközösség dolgozóinak képzése: a praxisközösségi tevékenységekhez kapcsolódó, képzéseken való részvétel lehetőségének biztosítása a praxisközösségben dolgozó szakemberek számára (akkreditált képzések, EFOP-1.8.0 projekt keretében kidolgozott praxisközösségi képzések, projekten belüli felkészítő programok a krízisben levők támogató szolgáltatásba irányítása, valamint a beteg adherencia növelés területén)
  • a praxisközösség tagjainak mentálhigiénés támogatása: kiscsoportos életkészség fejlesztő tréningek stresszkezelés, konfliktuskezelés, kommunikációs készségfejlesztés fókusszal; autogén tréning; öngyilkosság intervencióra fókuszáló készségfejlesztő csoport.

 

A praxisok által ellátott lakosságra, mint célcsoportra irányuló tevékenységek:

  • népegészségügyi szolgáltatások biztosítása kiemelten a krónikus nem fertőző betegségcsoportokban: praxisonként heti 2 órás háziorvosi, asszisztensi és védőnői prevenciós rendelés keretében egyéni egészségi állapotfelmérésre, kockázatbecslés készítésére, egyéni kockázati állapotnak megfelelő életmódtanácsadásra kerül sor. Dietetikus, gyógytornász és mentális egészség területén egészségpszichológus szakember által az egyes településeken egyéni és csoportos tanácsadások, illetve foglalkozások érhetők el.
  • személyre szabott, népegészségügyi szemléletű gondozási tevékenység: egyéni és csoportos tanácsadás és minimál intervenció az életmód, a táplálkozás, a fizikai aktivitás a kockázati magatartások és a lelki egészség területén, csoport foglalkozások tartása testsúly kontroll, légző torna légzőszervi betegeknek, gerinctorna, stressz csökkentés (különösen magas kardiovaszkuláris kockázatú betegek körében) indikációkkal, dohányzás leszokás támogatás.
  • egyéb közösségi egészségfejlesztési programok: települési és iskolai egészségnapok tartása, melyek célja főként a mozgósítás, szemlélet formálás; szemléletformáló programok az általános iskolák felső tagozataiban az egészségtudatosság, a személyi higiéné, a családi életre nevelés, és a szerhasználat megelőzés témakörében; egészséges idősödés előadássorozat; idősek fizikai aktivitás őrzését támogató csoportok (szenior tánc, preventív gerinctorna).
  • egészségkommunikációs tevékenység: lakossági tájékoztató kiadványok terjesztése a prevenciós rendeléseken, a csoportos tanácsadások alkalmával, rendezvényeken és együttműködő partnerek által; a szervezett népegészségügyi szűréseken való részvétel kommunikációs támogatása, mozgósítás; saját programok népszerűsítése, lakosság bevonása, szemléletformálás.

 

A Szanyi Praxisközösségben résztvevő szakemberek: 8 fő háziorvos, 8 fő háziorvosi asszisztens, 1 fő dietetikus, 1 fő gyógytornász, 1 fő pszichológus, 2 fő egészségfelelős, 3 fő védőnő, 1 fő népegészségügyi koordinátor.

A projekt megvalósításának időszaka: 2018. június 1 – 2020. január 31.

 

Az egészségi állapotfelmérések kapcsán a megcélozni kívánt tervezett létszám a háziorvosi praxisok által ellátott lakosság létszámának 20%-a, 5%-a legalább háromszor részt vesz egyénre szabott életmód tanácsadáson. ...