Ügyintézés


Adóbefizetési határidők és adószámla számok
Adóigazolás Kiadása
Adók Módjára Behajtandó Köztartozás
Aktív korúak ellátásának megállapítása
Aktívkorúak ellátása
Aktívkorúak ellátása-rendszeres szociális segély
Anyakönyvi kivonatok
Bejelentés ipari tevékenység folytatására
bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységhez
Bejelentésköteles ipari tevékenység megszüntetése
Bejelentés-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vétele
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele
Bevallás iparűzési adóelőleg kiegészítésről
Birtokvédelmi eljárás
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
Egyéb szálláshely engedélyezési eljárás
Gépjárműadó bevallás
Gépjárműadó
Hagyatéki Ügyintézés
Haláleset anyakönyvezése
Házassági név megváltoztatása
Házasságkötési szándék bejelentése
Helyi Adó Bevallása
Helyi Adók

Kereskedelmi szálláshely engedélyezési eljárás.
Lakásfenntartási támogatás.

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezése

Méhészeti tevékenység bejelentése
Mezőgazdasági vadkár igény bejelentés

Óvodáztatási támogatás kérelem
Óvodáztatási támogatás
Önkormányzati segély

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Személyes költségmentesség megállapítása

Születés anyakönyvezése
Születési név megváltoztatása
Talajterhelési díj bevallási nyomtatvány 2013.évről
Talajterhelési Díj
Telepengedély leadása
Telepengedélyezési eljárás
Temetési segély ügyek
Üzlet működési engedélyezési eljárás

Végrehajtási Eljárás