Önkormányzati rendeletek, település szabályozási tervek

Alaprendelet száma, kihirdetése Dokumentum letöltése Hatálybalépés napja
4/2019. (VI.26.) Szany Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról  2013-07-01
1/2019. (II. 27.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 2019-02-28
5/2018. (X. 31.) A település védelméről
2018-11-01.
4/2018. (V.30.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról 2018-05-01.
1/2018. (II. 28.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről  
8/2017. (XI.29.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről 2017-12-01
1/2017. (III.1.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 2017-01-01
9/2016.(XII.9) Szany Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról 2013-07-01
7/2016 (XII.1.) A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól módosítása (egységes szerkezetben) 2016-12-01
4/2016. (V.31.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról 2016-05-31
3/2016. (V.31.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról 2016-06-01
8/2015. (XI.25.) A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 2015-11-25
5/2015. (V.27.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról 2015-05-27
3/2015. (II.25.) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 2015-03-01
2/2015. (II.25.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2015-01-01
1/2015. (I.28.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 2015-01-29
9/2014. (XI.26.) Önkormányzati rendelet a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 2014-11-26
2014.11.21. Szany Roma SZMSZ 2014-11-21
7/2014. (VIII.27.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 2014-08-28
5/2014. (V.5.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról 2014-05-05
3/2014. (II.26.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2014-01-01
16/2013. (XII.13.) Önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 2014-01-01
14/2013. (XII.13.) Önkormányzati rendelet a temetkezés helyi rendjéről 2013-12-13
17/2013. (XII.13.) Önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 2013-12-13
15/2013. (XII.13.) Önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 2013-12-13
12/2003. (XI.27.) Önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről 2013-11-27
10/2013. (IX.16.) Szany Nagyközség Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról 2013-09-17
9/2013. (VII.16.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2013-07-17
7/2013. (VI.14.) A településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól 2013-06-17
6/2013. (V.2.) Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről 2013-05-03
3/2013. (II.27.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (egységes szerkezetben) 2013-02-27
1/2013. (I.30.) A természetben nyújtott szociális tűzifa 1/2013.(I.30.) önkormányzati rendelet 2013-01-30
2/2013. (I.30.) A kéményseprőipari 2/2013.(I.30.) önkormányzati rendelet 2013-01-30
5/2013. (V.2.) Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról 2012-05-02
4/2012. (III.28.) A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól 2012-04-01
2/2012. (II.29.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 2012-02-29
11/2011. (XI.30.) A növények ültetési és telepítési távolságára vonatkozó helyi szabályokról. 2011-12-01
9/2011. (IX.14.) A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályai 2011-09-15
5/2011 (III.30.) Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011./(III.30.) rendelete 2011-03-02
3/2011 (III.2.) Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011./(III.2.) rendelete 2011-03-02
1/2011. (II.9.) A mezőőri szolgálatról 2011-02-09
6/2009. (VII.1.) Az óvodáztatási támogatás természetbeni formájáról 2009-07-01
8/2008. (X.29.) A falugondnoki szolgálat működtetéséről 2008-11-01
1/2007. (I.31.) Szany Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2007-01-31
2007. (I.31.) Településszerkezeti tervmódosítás  
1/2007. (I.31.) Szany Településszerkezeti terv - kivonat  
1/2007. (I.31.) Szany Szabályozási tervmódosítás  
1/2007. (I.31.) Szany Szabályozási terv - Kivonat  
1/2007. (I.31.) Szany településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás műszaki leírás  
9/2006. (XI.30.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről 2006-09-30
5/2006. (III.29.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokról 2006-04-01
1/2006. (II.1.) Az első lakáshoz jutók támogatásáról 2006-02-01
8/2005. (IX.14.) A közterület használatáról 2005-09-15
7/2005. (IX.14.) A helyi hulladékgazdálkodási terv jóváhagyásáról 2005-09-14
10/2005. (X.26.) A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről 2005-09-01
11/2004. (VI.29.) A talajterhelési díjról 2004-08-01
7/2004. (IV.28.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 2004-05-01
8/2004. (IV.28.) A magánszemélyek kommunális adójáról 2004-01-01
6/2003. (X.29.) A köztisztaságról 2003-11-01
8/2002. (XI.27.) Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról 2002-12-01
2/2001. (I.31.) A közterületi várakozóhelyek kiépítésének szabályairól 2002-02-01
13/2000 (XII.20.) Önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról 2001-01-01
  Szany SE sportfejlesztési program jóváhagyó határozat  
  Szany SE sportfejlesztési program