Szegregált élethelyzetek felszámolása Szanyban komplex programokkal (EFOP-1.6.2)

ESZA logó

 A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

Szegregált élethelyzetek felszámolása Szanyban komplex programokkal

EFOP-1.6.2-16-2017-00127 

Kedvezményezett: Szany Nagyközség Önkormányzata (9317 Szany, Kossuth Lajos utca 5.)

A projekt megvalósítási időszaka: 2018.07.01. – 2021.07.01.

A projekt elszámolható összköltsége: 142 129 436 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A megvalósítási helyszínek:

-          9317 Szany, Kossuth Lajos utca 5.

 A projekt műszaki tartalma:

Szany Nagyközség a helyi Rábapart Jóléti Szolgálat Alapítvánnyal és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal konzorciumban valósítja meg a 3 éves projektet a szanyi szegregátumban. Legfőbb célunk, hogy kitörési lehetőséget nyújtsunk azon mélyszegénységben élő családok részére, akik felzárkózását a lakhatási körülményeik akadályozzák legnagyobb mértékben. Kitörési lehetőségre nincs lehetőség az alacsony képzettség, a hosszan tartó munkanélküliség miatt. Az alulmotiváltság és a hiányos kompetenciák miatt még a helyi betanított munkahelyen sincs esélyük jól megfelelni. Aki már évek óta nem dolgozik nehezen szocializálható vissza a munka világába, hiányoznak az álláskeresési technikák, nem tud önéletrajzot írni. A hátrányos helyzetűcsaládoknál súlyosbító tényezőként jelennek meg a szociális és egészségügyi problémák, szolgáltatásokhoz való hozzájutási nehézségek. A településen szegregált lakókörnyezetben, és mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának elősegítéséhez szeretnénk komplex módon hozzájárulni projektünk megvalósításával. A széles spektrumban történő beavatkozások hozzájárulnak a generációkon át mélyülő periférikus élethelyzetek felszámoláshoz, segítenek abban, hogy az érintettek képessé váljanak saját lakhatásukat és élethelyzetüket úgy kezelni, hogy az a helyi közösségi érdekek kölcsönös figyelembevételével történjen. A helyzetelemzés során a szegregátumban jelenleg élők közül 75 fő részére egyéni fejlesztési terven keresztül célzottan szükséges a társadalmi felzárkózás és integráció segítése, hogy a település minden lakójának egyenlő esélyei legyenek a megfelelő életkörülmények fenntartására. Igényfelmérésünk alapján a szakmai végzettséget nyújtó képzések és foglalkoztatás támogatása mellett szükség van a felzárkózás és integráció folyamatát segítő egyéb szociális- pedagógiai és egészségfejlesztési támogatásra is. A beavatkozások eszközeinek összehangolt, integrált módon történő folyamatos biztosításával, valamint az érintettek, a helyi közösségek, azönkormányzatok, civil szervezetek és egyházi jogi személyek aktív részvételével történnek. A fejlesztések alapja az egyének, és családok fejlesztési tervei, és a megvalósításuk, melyet a célterületen zajló folyamatos szakmaijelenlét (jelenléten alapuló szociális munka, jogi és pszichológiai támogatás) biztosít. A projekmenedzsment és szakmai vezetés nagy tapasztalatokkal rendelkezik. A 36 hónapos projekt keretein belül előzetes kompetencia felmérés alapján, 60 fő részesül képzésben, 35 fő részére vállaljuk a sikeres képzés elvégzését, 23 fő vesz részt egészségügyi szűrésben, foglalkoztatást vállalunk 12 fő részére a felhívásban előírt feltételek mellett. A projekt várható pozitív eredményét alátámasztja, hogy a betanított munkaerőre helyben is szükség van, ezért a szegregátumban élők számára egy komplex folyamat-támogatással kísért szakmapolitikai beavatkozás nagy lépést jelent. Közösségi alapokon szerveződő foglalkoztatás segítésével, érzékenyítő-, munkaerőpiaci -, kompetenciafejlesztő- és konfliktuskezelő tréningekkel segítjük a célcsoporttagokat és családtagjaikat, valamint a befogadó célcsoportot. A projekt sikeréhez hozzájárul, hogy az integrált körülmények között megvalósuló lakhatásra felkészítjük mindkét félt. A teljes falu lakossága a sportnapokon keresztül aktív részese lesz a szemléletformálásnak. A szakmai workshopokon az együttműködő partnerekkel negyedévente, összesen 12 alkalommal, 30 fő részvételével komplex szakmai tapasztalatcsere és jó gyakorlatátadás fog zajlani. Az ismétlődő generációkon át mélyülő periférikus élethelyzetek megszűntetéséhez hozzájárul a kompetencia és képességfejlesztő foglalkozás heti 1 alkalommal a szegregátumban élő tanuló korú gyermekek részére. A tevékenységeket komplex módon, reálisan és szakértelemmel terveztük a közvetett és közvetlen célcsoport bevonásával.

Projekttel kapcsolatos további információk:

Németh Gergely polgármester

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.