Szent Imre Daloskör

1928-ban Kokas Kálmán kántor-tanító alapította.

Az alapító tagok munkájuk mellett nagy lelkesedéssel vettek részt a munkában, próbákon és fellépéseken.
A kórusmozgalomban való részvétel mellett meghatározó volt az egyházi ünnepeken és eseményeken való állandó szereplésük.

1931. június 7-én a 900 éves Szent Imre jubileum alkalmával vette fel a Daloskör nevet. A 10 éves fennállására egyesületi zászlót kapott, melyet Szent Imre képe díszít akinek pártfogásába ajánlotta magát. Erre az alkalomra a Dalárda vezetője jeligét írt a következő szöveggel:

"Honfi szív fel, dalra!
Dalban szívünk együtt
dobog Istenért, Hazáért!"
 
Ezt a jelmondatot pedig a világhírű zeneszerző Lehár Ferenc megzenésítette, amelyet még ma is lelkesen és szívbéli örömmel énekelnek a különféle egyházi és világi ünnepségeken.
Az elmúlt években vidéki, külföldi szereplések helyett, főként a községben rendezett ünnepségeken és a szentmise liturgiájában vesznek részt lelkes énekükkel.

"Csak tiszta szívek énekelnek! Szany énekel."